Mudrost mohikanca

Živiš li jedan dan taj dan ćeš saznati da ono što su jučer učinili je bilo bolje od tvojega danas. Doživio sam ih premalo da bi vidio da pogreške mojeg oca u mladosti su uistinu bile to. Ne vidim ni one pokušaje da se pravo učini.
Shvatio sam tu mudrost exponencije još u ranim godinama života. Puno ranijim od ovih koje također ranima mogu nazvati.

Kako?
– Varao sam.

Ne možete me osuditi. Bio sam dijete. Nitko djecu ne osuđuje, barem tada niste. Danas više nisam dijete, ali još uvijek me ne možete osuditi. Da biste to učinili ne biste me smijeli poznavati. A poznajete me. Upravo ste pročitali moju najveću tajnu. Podjeliti ću još jednu sa vama. Više nije važno, jednu sam već priznao.

Želim umrijeti posljednji. Ne mora biti među svima, već među nama. Mohikanci su to znali. Danas sam i ja saznao. Posljednji, samo među nama.

 

Aleks